naziv:

AGMAR, poslovno-skladišna zgrada

klijent:

Agmar d.o.o.

autor:

UPI-2M

status:

izvedeno 2005.

površina:

3.550 m2

lokacija:

Sarajevska ulica, Zagreb

publikacije:

LOGISTIC PARKS & BUILDINGS, knjiga, Hi-Design International Publishing Co. LTD., 2015.
ARCHIWORLD, časopis, tema: UPI-2M – Architect of the month, Koreja, 10/2009.
ORIS, časopis, tema: AGMAR – Morfologija monovolumena, 7/2005.
METROPOLITAN, časopis, 12/2005.

izložbe:

Salon of Architecture, Hamburg 2009.
41. ZAGREBAČKI SALON: Arhitektura 2006.
23. Salon arhitekture 2003., Beograd, Srbija

KONTEKST – parcela građevine nalazi se u jugoistočnom dijelu grada u specifičnom heterogenom okruženju programski različitih površina i morfologije.
KONCEPT – odgovor na kompleksan okoliš nije pronađen u morfološkoj prilagodbi, već u transformaciji forma koje ujedinjuju logiku zatečenih elemenata: plastenika/vagona/hangara i arhitektonske interpretacije sadržaja. Predstavljena je morfologija monovolumena i kao oblikovna reprezentacija programa kojeg udomljuje. Nova autonomna forma u interakciji je s okolišem te poprima pojedine različite oblikovne detalje.
PROGRAM – konstrukcijski kostur sačinjen je od rebara i opne razapete između njih. Utroba volumena programski je riješena dualno – uredski dio građevine strukturiran je troetažno, a sastoji se od glavnog centralno postavljenog ulaznog halla koji distribuira kretanje u svim smjerovima. Oko halla smještena je poliklinika i ljekarna u prizemlju, drugi kat je organiziran uredima različitih veličina, a treći se sastoji od kuhinje, kantine, polivalentne dvorane i nekoliko ureda. Stražnji dio objekta zauzima skladište i energetske prostorije. Zamišljeno je oblikovanje koje manjim intervencijama može u sebe primiti razne druge kombinacije programa u budućnosti.
OBLIKOVANJE – zapadno pročelje zamišljeno je kao reprezentacija presjeka na toj poziciji. Sjeverno i južno pročelje perforirano je naizgled nasumice razbacanim prozorima. Kao akcent na sjevernom pročelju pojavljuje se nonšalantno postavljen crveni kubus ureda direktorice. Materijal sjeverne, južne i krovne fasade je jednak – kal-zip lim. U interijeru su zamišljeni brojni zanimljivi vizualni i prostorni – horizontalni i vertikalni prodori.

Agmar by UPI2M
Agmar by UPI2M
Agmar by UPI2M
Agmar by UPI2M
Agmar by UPI2M
Agmar by UPI2M
Agmar by UPI2M
Agmar by UPI2M
Agmar by UPI2M
Agmar by UPI2M

SLIČNI PROJEKTI

UPI-2M