naziv:

BALE, sportska dvorana

klijent:

Studio 3LHD d.o.o.

autor:

Studio 3LHD d.o.o.

status:

izvedeno 2006.

površina:

3.660 m2

lokacija:

Domenico Cernecca 3, Bale

Bale, UPI-2M
Bale, UPI-2M
Bale, UPI-2M
Bale, UPI-2M
Bale, UPI-2M
Bale, UPI-2M
Bale, UPI-2M
Bale, UPI-2M
Bale, UPI-2M
Bale, UPI-2M
Bale, UPI-2M
Bale, UPI-2M
Bale, UPI-2M
Bale, UPI-2M

SLIČNI PROJEKTI

UPI-2M