naziv:

BALE, sportska dvorana

klijent:

Studio 3LHD d.o.o.

autor:

Studio 3LHD d.o.o.

status:

izvedeno 2006.

površina:

3.660 m2

lokacija:

Domenico Cernecca 3, Bale

Bale, UPI-2M
Bale, UPI-2M
Bale, UPI-2M
Bale, UPI-2M
Bale, UPI-2M
Bale, UPI-2M
Bale, UPI-2M
Bale, UPI-2M
Bale, UPI-2M
Bale, UPI-2M
Bale, UPI-2M
Bale, UPI-2M
Bale, UPI-2M
Bale, UPI-2M

SLIČNI PROJEKTI

KONTEKST – parcela građevine nalazi se u jugoistočnom dijelu grada u specifičnom heterogenom okruženju programski različitih površina i morfologije.
KONCEPT – odgovor na kompleksan okoliš nije pronađen u morfološkoj prilagodbi, već u transformaciji forma koje ujedinjuju logiku zatečenih elemenata: plastenika/vagona/hangara i arhitektonske interpretacije sadržaja. Predstavljena je morfologija monovolumena i kao oblikovna reprezentacija programa kojeg udomljuje. Nova autonomna forma u interakciji je s okolišem te poprima pojedine različite oblikovne detalje.
PROGRAM – konstrukcijski kostur sačinjen je od rebara i opne razapete između njih. Utroba volumena programski je riješena dualno – uredski dio građevine strukturiran je troetažno, a sastoji se od glavnog centralno postavljenog ulaznog halla koji distribuira kretanje u svim smjerovima. Oko halla smještena je poliklinika i ljekarna u prizemlju, drugi kat je organiziran uredima različitih veličina, a treći se sastoji od kuhinje, kantine, polivalentne dvorane i nekoliko ureda. Stražnji dio objekta zauzima skladište i energetske prostorije. Zamišljeno je oblikovanje koje manjim intervencijama može u sebe primiti razne druge kombinacije programa u budućnosti.
OBLIKOVANJE – zapadno pročelje zamišljeno je kao reprezentacija presjeka na toj poziciji. Sjeverno i južno pročelje perforirano je naizgled nasumice razbacanim prozorima. Kao akcent na sjevernom pročelju pojavljuje se nonšalantno postavljen crveni kubus ureda direktorice. Materijal sjeverne, južne i krovne fasade je jednak – kal-zip lim. U interijeru su zamišljeni brojni zanimljivi vizualni i prostorni – horizontalni i vertikalni prodori.

SLIČNI PROJEKTI

UPI-2M