naziv:

MASTERPLAN BAŠKO POLJE, turističko naselje

autor:

UPI-2M

površina:

54.300 m2

lokacija:

Baško polje

Baško polje, UPI-2M
Baško polje, UPI-2M
Baško polje, UPI-2M
Baško polje, UPI-2M
Baško polje, UPI-2M

SLIČNI PROJEKTI

UPI-2M