naziv:

FRAN GALOVIĆ, gimnazija sa sportskom dvoranom

autor:

UPI-2M

status:

izvedeno 2007.

površina:

11.000 m2

lokacija:

Koprivnica

B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13

SLIČNI PROJEKTI

UPI-2M