naziv:

PITTARELLO, trgovački centar

površina:

2.000 m2

klijent:

Pittarello East d.o.o.

lokacija:

Srednjaci, Zagreb

autor:

UPI-2M

status:

izvedeno 2005.

Pitarello, UPI-2M
Pitarello, UPI-2M
Pitarello, UPI-2M
Pitarello, UPI-2M
Pitarello, UPI-2M

SLIČNI PROJEKTI

UPI-2M