naziv:

PETRARCA planinarski dom

klijent:

Grad Bolzano, Italija

autor:

UPI-2M

status:

natječaj 2015.

površina:

2.000 m2

lokacija:

Alpe, Bolzano, Italija

KONTEKST – Planinarski dom Petrarca planiran je na izbočenom dijelu alpske padine. Lokaciju karakteriziraju dva dominantna obilježja bitna za daljnje oblikovanje zgrade. Ta su obilježja prirodne datosti same lokacije. Radi se o položaju parcele unutar koridora snježne lavine i o spektakularnim vizurama koje se pružaju prema jezerima i dolini na jugu. Prvo obilježje predstavlja otežavajuću okolnost za oblikovanje i funkcionalnu organizaciju novoga doma, dok atraktivne vizure prema jugu otvaraju mogućnosti za oblikovanje i orijentaciju doma.

KONCEPT – Ideja je novi dom uklopiti u okruženje na način da se oblikovanjem reagira na dominantne elemente lokacije. Koncept zgrade sastoji se od dva volumena koji liježu jedan na drugoga te se u potpunosti otvaraju prema jugu i vizurama dok se prema sjeveru, zoni ugroženoj lavinama, zatvaraju i ograđuju kamenim zidom i djelomičnim ukopavanjem. Kako bi se uvažila i postojeća izgradnja na lokaciji zgrada je tlocrtno „L“ oblika koji prema jugu zajedno sa postojećom izgradnjom formira zaštićeno dvorište kojem se pristupa planinarskom stazom s južne strane. Uz kamen za potporne zidove koji štite građevinu od lavina, u koncepciji zgrade koristi se lim kojim se oblaže volumen zgrade sa spavaćim sobama, te staklo koje potpuno rastvara prostor blagovanja u prizemlju prema zaštićenom dvorištu.

montaza_003-web
montaza_002_web
montaza_001_web
montaza_004-web

SLIČNI PROJEKTI

UPI-2M