naziv:

POSLOVNI KOMPLEKS ADRIS GRUPE, poslovna zgrada

klijent:

Adris grupa d.d.

autor:

UPI-2M

status:

natječaj 2007.

površina:

38.896 m2

lokacija:

Jagiceva/Hochmanova/Klaićeva, Zagreb

nagrade:

posebno priznanje žirija – 2008.

Poslovna zgrada Adris grupa, UPI-2M
Poslovna zgrada Adris grupa, UPI-2M
Poslovna zgrada Adris grupa, UPI-2M
Poslovna zgrada Adris grupa, UPI-2M
Poslovna zgrada Adris grupa, UPI-2M

SLIČNI PROJEKTI

UPI-2M