naziv:

POSLOVNI PARK ZAGREB, skladišno-distributivni centar

klijent:

Gse d.o.o.

autor:

UPI-2M

status:

izvedeno 2009.

površina:

200.000 m2

lokacija:

Sveta Nedjelja

POSLOVNI PARK ZAGREB poslovni prostori, skladišne hale
POSLOVNI PARK ZAGREB poslovni prostori, skladišne hale
POSLOVNI PARK ZAGREB poslovni prostori, skladišne hale
POSLOVNI PARK ZAGREB poslovni prostori, skladišne hale
POSLOVNI PARK ZAGREB poslovni prostori, skladišne hale
POSLOVNI PARK ZAGREB poslovni prostori, skladišne hale
POSLOVNI PARK ZAGREB poslovni prostori, skladišne hale
POSLOVNI PARK ZAGREB poslovni prostori, skladišne hale
POSLOVNI PARK ZAGREB poslovni prostori, skladišne hale

SLIČNI PROJEKTI

UPI-2M