Tag: PLANINARSKI DOM

PLANINARSKI DOM PETRARCA

objava: 16.09.2015. Grad Bolzano raspisao je natječaj za izradu idejnog rješenja proširenja i nadogradnje planinarskog doma Petrarca u Alpama. Naš studio sudjelovao je sa svojom vizijom ove planinarske priče....

UPI-2M