ARENA CENTAR

naziv:

ARENA CENTAR, trgovački centar

klijent:

Trigranit Lanište d.o.o.

autor:

UPI-2M

status:

izvedeno 2009.

površina:

175.000 m2

lokacija:

Lanište, Zagreb, Hrvatska

publikacije:

Made in – 2009.

International creative landscape design book, ThinkArchit Group – 2013.

Shopping mall III, HI-design publishing – 2013.

izložbe:

Salon arhitekture, Hamburg – 2009.

predavanja:

Peta godišnja međunarodna konferencija o hrvatskom tržištu nekretnina, Zagreb – 2009.

Arena Centar je višenamjenski kompleks koji se sastoji od trgovačkih, ugostiteljskih, zabavnih, poslovnih i skladišnih sadržaja s potrebnim parkirališno – garažnim prostorima i svim pratećim gospodarskim i tehničkim prostorima. Ovi sadržaji organizirani su u jednoj djelomično ukopanoj podzemnoj i tri nadzemne etaže (podrum, prizemlje, 1. kat i 2. kat). Centar je nepravilnog oblika vanjskih najisturenijih nadzemnih dimenzija cca. 330m x 230m, a visina objekta je 21,78 m od kote terena. Objekt je podijeljen na jedanaest dilatacija. Dilatacije 1-7 su klasična montažna armirano betonska konstrukcija, a dilatacije A-D prednapeta armiranobetonska konstrukcija. Djelomično se na dilatacijama koriste i čelični nosivi elementi konstrukcije. Temeljnja konstrukcija svih dilatacija su povezane temeljne stope u vrlo prikladnom sloju srednje zbijenog šljunka.
Prevladavajući sustav dilatacija 1-7 čine stupovi na rasteru 8 x 16 m, grede visine 130 cm i šuplje prednapete ploče debljine 25 cm sa tlačnom pločom debljine 7 cm. Nosivi zidovi, uglavnom na mjestima vertikalnih komunikacija, monolitizacijom sa tlačnom pločom preuzimaju većinu relativno velikog potresnog opterećenja. Horizontalna konstrukcija dijela građevine trgovačko – zabavnog centra „Lanište“ u Zagrebu (dilatacije A, B, C i D) je monolitno prednapregnuta armiranobetonska ploča. Tipični raster stupova i ovdje je 8 x 16 m, ali u jednom dijelu dilatacije A stupovi su na rasteru 16 x 16 m. Naknadno prednapete ploče kocipirane su sa ojačanim trakama u smjeru većeg raspona, a u dijelu 16 x 16 m rastera ojačanja su u oba ortogonalna smjera. Trake (ovisno o poziciji i opterećenju) su debljine od 45 do 60 cm, a ploče 25 ili 30 cm. Ploče su koncipirane tako da su za vlastitu težinu i dodatno stalno opterećenje najvećim dijelom u tlaku tako da su progibi od reoloških utjecaja oko L/500.
Veći dio centralne dilatacije („food cort“) je zbog složenosti konstruktivnog sustava i konzolnog istaka od gotovo 7m također izveden u prednapregnutoj varijanti.
Glavna „ulica“ centra i glavne komunikacijske točke tzv. „trgovi“ natkriveni su staklenim krovom na čeličnoj konstrukciji zahtjevnog dizajna.

arena centar, arena, centar, upi-2m, upi2m, zagreb, lanište, croatia, shopping mall, trgovački centar, čelik, konstrukcija, steel, structure, steel structure
arena centar, arena, centar, upi-2m, upi2m, zagreb, lanište, croatia, shopping mall, trgovački centar, čelik, konstrukcija, steel, structure, steel structure
arena centar, arena, centar, upi-2m, upi2m, zagreb, lanište, croatia, shopping mall, trgovački centar, čelik, konstrukcija, steel, structure, steel structure
arena centar, arena, centar, upi-2m, upi2m, zagreb, lanište, croatia, shopping mall, trgovački centar, čelik, konstrukcija, steel, structure, steel structure
arena centar, arena, centar, upi-2m, upi2m, zagreb, lanište, croatia, shopping mall, trgovački centar, čelik, konstrukcija, steel, structure, steel structure
arena centar, arena, centar, upi-2m, upi2m, zagreb, lanište, croatia, shopping mall, trgovački centar, čelik, konstrukcija, steel, structure, steel structure
arena centar, arena, centar, upi-2m, upi2m, zagreb, lanište, croatia, shopping mall, trgovački centar, čelik, konstrukcija, steel, structure, steel structure
arena centar, arena, centar, upi-2m, upi2m, zagreb, lanište, croatia, shopping mall, trgovački centar, čelik, konstrukcija, steel, structure, steel structure
arena centar, arena, centar, upi-2m, upi2m, zagreb, lanište, croatia, shopping mall, trgovački centar, čelik, konstrukcija, steel, structure, steel structure
arena centar, arena, centar, upi-2m, upi2m, zagreb, lanište, croatia, shopping mall, trgovački centar, čelik, konstrukcija, steel, structure, steel structure
arena centar, arena, centar, upi-2m, upi2m, zagreb, lanište, croatia, shopping mall, trgovački centar, čelik, konstrukcija, steel, structure, steel structure
arena centar, arena, centar, upi-2m, upi2m, zagreb, lanište, croatia, shopping mall, trgovački centar, čelik, konstrukcija, steel, structure, steel structure
arena centar, arena, centar, upi-2m, upi2m, zagreb, lanište, croatia, shopping mall, trgovački centar, čelik, konstrukcija, steel, structure, steel structure
arena centar, arena, centar, upi-2m, upi2m, zagreb, lanište, croatia, shopping mall, trgovački centar, čelik, konstrukcija, steel, structure, steel structure
arena centar, arena, centar, upi-2m, upi2m, zagreb, lanište, croatia, shopping mall, trgovački centar, čelik, konstrukcija, steel, structure, steel structure

SLIČNI PROJEKTI

UPI-2M