NATJEČAJ ZA NOVA RADNA MJESTA U ODJELU ARHITEKTURE

UPI-2M ARHITEKTURA traži 

arhitekte pripravnike  (m/ž)

Za radno mjesto arhitekta pripravnika (m/ž) tražimo osobu sa slijedećim kompetencijama:

 • visoka stručna sprema – mag.ing.arh. / dipl. ing. arh.
 • aktivno korištenje programa ArchiCAD
 • aktivno korištenje MS Office-a
 • sklonost timskom radu
 • želja za daljnjim razvojem
 • visok stupanj motivacije i angažiranosti

Prednosti pri zapošljavanju imaju osobe s:

 • Naprednim korištenjem programa ArchiCAD

Što nudimo?

 • rad na izazovnim projektima u dinamičnom i poticajnom radnom okruženju
 • mogućnost napredovanja i stručnog usavršavanja u našem poduzeću
 • stimulativna primanja

Prijava treba sadržavati:

 1. životopis
 2. portfolio
 3. ostale priloge koje smatrate bitnima za prijavu

Molimo Vas da svoje prijave šaljete na e-mail info@upi-2m.hr do 15. prosinca 2021.g.

UPI-2M