World Architecture Festival, 2010. – finalist  u kategoriji poslovne građevine

NOVI STIPIĆ

UPI-2M