BRANIMIROVA – HEINZELOVA

Natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja poslovno-stambene građevine na križanju Branimirove i Heinzelove ulice u Zagrebu, 2018. - 5. nagrada

NOVA ŠKOLA LOŠBATES

Položaj obuhvata škole određen je naseljem na jugu i šumom na sjeveru čime dobiva značaj poveznice urbanog i prirodnog. Iz programa shvaćamo njezinu važnost, ne samo za obrazovanje i razvoj djece, već i za razvoj samog mjesta i društva. Ovim projektom predlažemo rješenje Nove Škole koja postaje Mjesto, suvremeni obrazovni centar za djecu, javni prostor, žarište okupljanja i mjesto sportskih susreta.

PETRINJSKA 87

Osnovna ideja projekta bila je napraviti 'spomenik' donjem gradu u vidu suvremenog arhitektonskog rješenja.

NEUE BAUAKADEMIE

S obnovom Bauakademie, na mjestu srušene "Schinkelove Bauakademie", Savezno ministarstvo zaštite okoliša, očuvanja prirode, graditeljstva i nuklearne sigurnosti namjerava stvoriti mjesto gdje se očituju razni aspekti održivog planiranja i izgradnje u arhitekturi i urbanom razvoju te također stvara prostor za životnu društvenu raspravu.

UPI-2M