TIM

Darko Makar  ·  Marko Vlah  ·  Matea Glavaš  ·  Ivana Granić  ·  Romana Vujica Vrančić  ·  Hrvoje Radiček  ·  Tea Tkalac  ·  Ida Novak  ·  Nataša Gašparović  ·  Paula Žinić  ·  Luka Matošević  · Natko Babić  ·  Dominik Solina  ·  Tomislav Stepić ·  Igor Janković  ·  Marko Franić ·  Sanja Malčić  ·  Mladen Dabić  · Ivona Franić Malčić

USLUGE

PRUŽAMO KOMPLETNU USLUGU – OD KONCEPTA I IDEJNOG RJEŠENJA PA DO GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA, TE NADZORA I KONZALTING USLUGA

ARHITEKTURA

arhitektonsko projektiranje

projektiranje interijera

prostorno planiranje i izrada prostornih planova

krajobrazno projektiranje

projektiranje svjetlotehnike

KONSTRUKCIJA

projektiranje betonskih, čeličnih, zidanih i drvenih konstrukcija

projektiranje laganih konstrukcija

analiza stanja postojećih konstrukcija

KONZALTING

analiza postojeće infrastrukture i planova za izgradnju ili rekonstrukciju te provjera usklađenosti projektnog zadatka s urbanističkim planom

koordinacija svih aktivnosti do izdavanja potrebnih dozvola za gradnju

stručna i organizacijska pomoć tijekom dogovaranja s tijelima uprave i tvrtkama koje pružaju komunalne usluge

stručna i organizacijska pomoć tijekom žalbenih, tužbenih i sličnih postupaka

priprema natječajne dokumentacije i provođenje natječaja za odabir izvođača

vođenje procesa ugovaranja s izvođačima

izrada studija izvodljivosti i planiranje troškova investicija

praćenje troškova realizacije investicija i optimizacija resursa (vrijeme, ljudi, prostor itd.)

NADZOR

stručni nadzor

projektantski nadzor

PARTNERI

Anamaria Filipović    CV     Danijel Malčić    CV    Berislav Medić    CV

POVIJEST

UPI-2M