TIM

Darko Makar  ·  Matea Glavaš  ·  Ivana Granić  ·  Romana Vujica Vrančić  ·  Hrvoje Radiček  ·  Ida Novak  ·  Nataša Gašparović  ·  Paula Žinić  ·  Luka Matošević  · Natko Babić  ·  Dominik Solina  ·  Tomislav Stepić ·  Igor Janković  ·  Martina Vukelja  ·  Marko Franić ·  Sanja Malčić  ·  Mladen Dabić  · Ivona Franić Malčić

USLUGE

PRUŽAMO KOMPLETNU USLUGU – OD KONCEPTA I IDEJNOG RJEŠENJA, DO GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA TE NADZORA I KONZALTING USLUGA

ARHITEKTURA

 • arhitektonsko projektiranje
 • projektiranje interijera
 • prostorno planiranje i izrada prostornih planova
 • krajobrazno projektiranje
 • projektiranje svjetlotehnike

KONSTRUKCIJA

 • projektiranje betonskih, čeličnih, zidanih i drvenih konstrukcija
 • projektiranje laganih konstrukcija
 • analiza stanja postojećih konstrukcija

KONZALTING

 • analiza postojeće infrastrukture i planova za izgradnju ili rekonstrukciju te provjera usklađenosti projektnog zadatka s urbanističkim planom
 • koordinacija svih aktivnosti do izdavanja potrebnih dozvola za gradnju
 • stručna i organizacijska pomoć tijekom dogovaranja s tijelima uprave i tvrtkama koje pružaju komunalne usluge
 • stručna i organizacijska pomoć tijekom žalbenih, tužbenih i sličnih postupaka
 • priprema natječajne dokumentacije i provođenje natječaja za odabir izvođača
 • vođenje procesa ugovaranja s izvođačima
 • izrada studija izvodljivosti i planiranje troškova investicija
 • praćenje troškova realizacije investicija i optimizacija resursa (vrijeme, ljudi, prostor itd.)

NADZOR

 • stručni nadzor
 • projektantski nadzor

PARTNERI

Anamaria Filipović    CV     Danijel Malčić    CV    Berislav Medić    CV

POVIJEST

UPI-2M