Međunarodni arhitektonski natječaj, 2001. – 3. nagrada

GRADSKA KAVANA I TRG

UPI-2M