ROTOR ROVINJ

ROTOR ROVINJ

objava: 02.09.2015.

U suradnji s Deanom Skirom, koji potpisuje idejno rješenje i dizajn rasvjete, radili smo kao glavni projektanti i projektanti konstrukcije na projektu „Rovinjskog nara“.

Više o projektu na linku

link

UPI-2M