Tag: ilica

ZARA

ZARA - UPI-2M: Temeljitom rekonstrukcijom i dogradnjom su prostori bivše knjižare Mladost adaptirani u trgovački objekt Zara.

ZARA

ZARA - UPI-2M: Temeljitom rekonstrukcijom i dogradnjom su prostori bivše knjižare Mladost adaptirani u trgovački objekt Zara. Težnja je bila postojeću građevinsku supstancu zadržati i očuvati uz minimalne intervencije. Postojeća građevina u strogom centru Zagreba izgrađena je 1850. godine, a tijekom svoje povijesti više puta je prenamijenjena i rekonstruirana. Istražnim radovima utvrđena je loša kvaliteta temeljne konstrukcije, a na nekim je dijelovima čak i nije bilo. Stoga je prvi konstruktivni zahvat bio rekonstrukcija temelja, većinom podbetoniravanjem i izvedbom propisne hidroizolacije. Oprečni zidovi, iako u solidnom stanju, torkretirani su prije svega zbog povećanja horizontalne krutosti cijelog sustava. Drvene međukatne konstrukcije su ojačane sprezanjem sa tankom betonskom pločom, dok je iznad nadsvođenog podruma izvedena nova dilatirana podna konstrukcija kombinacijom čeličnih profila i tanke betonske ploče između njih. Iz funkcionalnih razloga u postojećim je zidovima izveden veći broj novih otvora sa čeličnim nadvojima. Unutar atrija je izvedena nova vertikalna čelična konstrukcija sa spregnutim čeličnim nosačima za međukatne konstrukcije prizemlja i kata. Kompletno ulično pročelje rekonstruirano je uz zadržavanje svih elementa postojećeg stanja, dok je u zoni prizemlja izvedena decentna intervencija u suvremenim materijalima kao reminiscenca na pročelje Kuglijeve knjižare. Ganjčec u atriju obnovljen je u skladu sa konzervatorskim uvjetima i zadržan kao parcijalni interijerski element.

ZAGREBAČKI PLESNI CENTAR

Prostori Zagrebačkog plesnog centra nastali su rekonstrukcijom i dogradnjom nekadašnjeg kina Lika. Zidana građevina sa prefabriciranom ravnom krovnom konstrukcijom (AB grede konstantnog "T" poprečnog presjeka u dvije različite dimenzije) sanirana je (podbetoniranjem temelja i injektiranjem) te dograđena; na sjeverozapadnoj strani za plesni studio 3 (ab monolit konstrukcija ukopana u odnosu na okolni teren), a na jugoistočnoj strani, u dvorištu, za ulazni hall i plesni studio 3. Nova konstrukcija u dvorištu je čelična nepravilnog oblika obložen limom. Postojeće betonsko stubište koje je iz dvorišta vodilo na krovnu terasu (ljetno kino) zamijenjeno je novim, čeličnim, dijelom konzolnim stubištem sidrenim između prefabriciranih krovnih nosača. Unutar prostora bivšeg kina izvedena je nova ab međukatna konstrukcija sa pripadajućom vertikalnom komunikacijom.

UPI-2M