BAŠKA

naziv:

Uređenje obalnog pojasa naselja BAŠKA

klijent:

Općina Baška

autor:

Alen Žunić,
Nika Serdar,
Luka Krmpotić,
UPI-2M

status:

natječaj 2015.

površina:

900 m

lokacija:

Baška, otok Krk

nagrade:

3. nagrada

Predloženo rješenje je vizija novog „lica“ Baške koje će trajati desetljećima nakon izvedbe, ne zadržavajući se na prijedlozima koji bi samo privremeno sakrili ili sanirali trenutno zatečeni prostor već kroz nekoliko faza postavili nove standarde uređenja priobalnik gradova. U prostoru obuhvata razrađeno je nekoliko osnovnih tema koje se onda protežu jednakom logikom duž 900 m dugog a uskog poteza određenog natječajem. Osnovna ideja je da se programi na zapadnom dijelu šire i stvaraju nove prostore prema moru, dok se na istoku svi sadržaji proširuju i formiraju na kopnu – prema gradu. Također, obuhvat je ravnomjerno aktiviran kroz četiri žarišne točke raznolikih sadržaja koji postaju atrakcija prilikom kretanja obalom – „trokut“ s vidikovcem na krajnjem istoku obuhvata, trg – sjevernije, plutajuća pozornica – kao glavna točka u težištu natječajnog poteza i park Marjanna krajnjem zapadu.

baška, krk, upi-2m, arhitektura, architecture, urban planning, urbanizam, hrvatska, croatia
baška, krk, upi-2m, arhitektura, architecture, urban planning, urbanizam, hrvatska, croatia
baška, krk, upi-2m, arhitektura, architecture, urban planning, urbanizam, hrvatska, croatia
baška, krk, upi-2m, arhitektura, architecture, urban planning, urbanizam, hrvatska, croatia
baška, krk, upi-2m
baška, krk, upi-2m, arhitektura, architecture, urban planning, urbanizam, hrvatska, croatia
baška, krk, upi-2m, arhitektura, architecture, urban planning, urbanizam, hrvatska, croatia
baška, krk, upi-2m, arhitektura, architecture, urban planning, urbanizam, hrvatska, croatia

SLIČNI PROJEKTI

UPI-2M