MANDALINA RESORT

naziv:

MANDALINA RESORT, turistički kompleks

klijent:

Dogus Grupa

autor:

UPI-2M

status:

konceptualni natječaj 2012.

površina:

26.795 m2

lokacija:

Šibenik, Hrvatska

Mandalina resort:

Turističko naselje „MANDALINA“ planirano je na vrhu poluotoka Kuline koji je smješten jugo-zapadno od grada Šibenika.

Okružen je morem uzduž sjevero-istočne i jugo-zapadne strane, dok je svojom jugo-istočnom stranom povezan s kopnom. U direktnoj kontaktnoj zoni s kopnom nalazi se postojeća stambena zona. Na jugo-zapadnoj liniji obale poluotoka predviđena je nova marina s 420 vezova od čega 80-ak za mega jahte. Poluotok je prekriven bogatom vegetacijom – uglavnom borova šuma unutar koje se nalaze postojeće građevine – uglavnom napušteni vojni objekti.

Ukupna površina poluotoka planirana za izgradnju novog turističkog naselja „MANDALINA“ je povšine 56.000,00 m2.

Natječajnim programom u zoni obuhvata trebalo je smjestiti Boutique hotel kapaciteta 80 soba sa svim pratećim sadržajima (konferencija, fitness, spa, shopping, vanjski bazen, restorani…) za potrebe marine. Također je trebalo predvidjeti širenje hotela, u kasnijim fazama, na dvije depadanse ukupnog kapaciteta 120 soba. Na dijelu turističke zone predviđa se smještanje 10 luksuznih vila, helipad, te beach club s restoranima, caffeima i bazenima. U zoni mješovite namjene planiran je trgovačko – poslovni centar.

Oblikovanje je snažno inspirirano konfiguracijom terena, njegovim postojećim prirodnim elementima. U arhitektonskom  rješenju nastojalo se očuvati prirodno zelenilo u formi zelenih balkona, terasa, krovova i zidova kako na hotelima, tako i na vilama.

Glavna vizualna atrakcija poluotoka – stijena – iskorištena je za poziciju glavnog, boutique hotela čija južna fasada postaje ekstenzija postojeće stijene u geometrijskoj interpretaciji iste. Sa sjeverne strane zeleni zid hotela se spaja, odnosno utapa u prirodni zeleni tepih poluotoka. Depadanse hotela, koje se predviđaju graditi u kasnijim fazama na sjevernoj strani poluotoka, izmicanjem smještajnih jedinica po etažama i zelenim krovovima utapaju se u prirodni teren i spajaju sa zelenim zidom glavnog hotela. Na taj način se gube granice između prirode i arhitekture, a promjenjena slika poluotoka ne narušava vedutu grada Šibenika.

Dodatna vrijednost samog boutique hotela je (uz glavni ulaz na sjevernoj strani) i direktan pristup sa morske strane, iz marine. Taj pristup je oblikovan kao reminiscencija na dalmatinsku kalu uklesanu u grubu stijenu. Uz kalu se nalaze ugostiteljski objekti utisnuti u stijenu.

Na vrhu poluotoka, odmaknut od smještajnih jedinica, predviđa se smještanje beach club-a koji bi sa svojih terasa, otvorenih bazena i restorana posjetiocima nudio pogled na staru jezgru grada Šibenika i šibenski zaljev.

SLIČNI PROJEKTI

UPI-2M