CRODUX TOWER – h/2

Poslovna građevina Crodux Tower, Jankomir, Zagreb. Natječaj Crodux doo.

Naziv:

 Poslovna građevina, Jankomir, Zagreb

Naručitelj / investitor:

 CRODUX d.o.o.

Tip projekta:

 Natječaj

 Godina izvedbe:

 2009.

Nagrade:

Jedna od tri jednakovrijedne nagrade – 2009.
arhitektonska nagrada 20+10+X – 2009.

 Publikacije:

 ARCHIWORLD časopis – 2009.

 Izložbe:

 SALON ARHITEKTURE, HAMBURG – 2009.

UPI-2M