Tag: architecture

ALFASTAN

Idejno arhitektonsko - urbanističko rješenje studija UPI-2M za stambeno - poslovnu građevinu Aflastan, Reljkovićeva – Čanićeva u Zagrebu

CITY LIBRARY OF ZAGREB – PAROMLIN

UPI-2M won the 1st prize at the competition for the conceptual architectural-urban solution of the new City Library of the City of Zagreb, which will be built at „Paromlin“ in the Zagreb.

LOGISTIC AND DISTRIBUTION CENTER

Announcement September 5, 2018. Construction of the Logistic and Distribution Center (LDC) in Vukovinsko Polje , Velika Gorica is ongoing. The construction of the center, whose total area will be around 21,000 m2, started in April 2018, and for this project we provided architecture and structures design.

UPI-2M