KOTOR BAY HOTEL

naziv:

KOTOR BAY HOTEL

klijent:

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Republika Crna Gora

autor:

UPI-2M

status:

međunarodni natječaj 2012.

površina:

17.650 m2

lokacija:

Kotor, Crna Gora

KOTOR BAY HOTEL, UPI-2M
KOTOR BAY HOTEL, UPI-2M
KOTOR BAY HOTEL, UPI-2M

SLIČNI PROJEKTI

UPI-2M