NISKOENERGETSKA DRVENA KUĆA U STRMCU

objava: 12.09.2014.

UPI-2M konstrukcija – novi projekt

Trend projektiranja i građenja niskoenergetskih (i pasivnih) kuća je u porastu, što pokazuje osvještenost naših investitora za inovativnim ekološkim rješenjima u graditeljstvu i korištenjem materijala koji pozitivno utječu na kvalitetu života i doprinos su zdravijem životu. Kuća veličine 120 m2 u samoborskom Strmcu, čija izgradnja je u tijeku, gradi se isključivo od prirodnog materijala – drveta. UPI-2M oblikovao je konstrukciju kao nosivu drvenu lameliranu, izoliranu visokovrijednom toplinskom celuloznom izolacijom od novinskih pahuljica (opet drvo) i obostrano obloženu pločama od drvenih vlakana. Ispravnom ugradnjom krovnih drvenih ploča te dovoljnim brojem, pravilnim rasporedom i izvedbom zidnih panela moguće je osigurati stabilnost čak i većih drvenih građevina bez potrebe za čeličnim spregovima, kosim tlačnim (tlačno-vlačnim) elementima ili kompliciranim krutim spojevima drvenih stupova i greda.

UPI-2M