PETRARCA

naziv:

PETRARCA planinarski dom

klijent:

Grad Bolzano, Italija

autor:

UPI-2M

status:

natječaj 2015.

površina:

2.000 m2

lokacija:

Alpe, Bolzano, Italija

KONTEKST

Planinarski dom Petrarca planiran je na izbočenom dijelu alpske padine. Lokaciju karakteriziraju dva dominantna obilježja bitna za daljnje oblikovanje zgrade. Ta su obilježja prirodne datosti same lokacije. Radi se o položaju parcele unutar koridora snježne lavine i o spektakularnim vizurama koje se pružaju prema jezerima i dolini na jugu. Prvo obilježje predstavlja otežavajuću okolnost za oblikovanje i funkcionalnu organizaciju novoga doma, dok atraktivne vizure prema jugu otvaraju mogućnosti za oblikovanje i orijentaciju doma.

KONCEPT

Ideja je novi dom uklopiti u okruženje na način da se oblikovanjem reagira na dominantne elemente lokacije. Koncept zgrade sastoji se od dva volumena koji liježu jedan na drugoga te se u potpunosti otvaraju prema jugu i vizurama dok se prema sjeveru, zoni ugroženoj lavinama, zatvaraju i ograđuju kamenim zidom i djelomičnim ukopavanjem. Kako bi se uvažila i postojeća izgradnja na lokaciji zgrada je tlocrtno „L“ oblika koji prema jugu zajedno sa postojećom izgradnjom formira zaštićeno dvorište kojem se pristupa planinarskom stazom s južne strane. Uz kamen za potporne zidove koji štite građevinu od lavina, u koncepciji zgrade koristi se lim kojim se oblaže volumen zgrade sa spavaćim sobama, te staklo koje potpuno rastvara prostor blagovanja u prizemlju prema zaštićenom dvorištu.

PLANINARSKI DOM PETRARCA, upi-2m
PLANINARSKI DOM PETRARCA, upi-2m
PLANINARSKI DOM PETRARCA, upi-2m
PLANINARSKI DOM PETRARCA, upi-2m

SLIČNI PROJEKTI

UPI-2M