Tag: konstrukcija

SPOMENIK DOMOVINI

Spomenik domovini sastoji se od tri objekta: Zida boli, Oltara-menze i Portala-paviljona, koji zajedno čine mjesto oficijelnog, protokolom reguliranog ceremonijala odavanja počasti.

KOPRIVNICA

KOPRIVNICA, Gimnazija Fran Galović , sportska dvorana. KOPRIVNICA / UPI-2M PROJEKTIRANJE

Kuća Miletić Dail

Trebalo je adaptirati i dograditi postojeću kuću u zagrebačkom predgrađu, u okruženju s više ruralnih nego urbanih karakteristika, adaptacijom su sačuvani fasadni zidovi postojeće prizemnice dok je dogradnja orijentirana na dvorište natkrivena jednostrešnim krovom koji se otvara prema padini i zelinilu. U oblikovanju eksterijera jasno je vidljiva razlika između starog i novog, zatvorenog i otvorenog. Ulično i veći dio bočnih (postojećih) pročelja, karkaterno introvertranijih, sive su boje lišena suvišnih detalja. Dvorišno pročelje dograđenog dijela je svijetlo, najvećim dijelom u staklu, otvoreno prema prirodi.

UPI-2M