FRAN GALOVIĆ

naziv:

FRAN GALOVIĆ, gimnazija
sa sportskom dvoranom

klijent:

Studio UP

autor:

Toma Plejić,
Lea Pelivan

status:

izvedeno 2007.

površina:

11.000 m2

lokacija:

Koprivnica, Hrvatska

izložbe:

Dani ovlaštenih inženjera građevinarstva, Opatija 2008.

koprivnica, fran galović, gimnazija, konstrukcija, structure, upi-2m, upi2m, concrete, beton, koprivnica, hrvatska
koprivnica, fran galović, gimnazija, konstrukcija, structure, upi-2m, upi2m, concrete, beton, koprivnica, hrvatska
koprivnica, fran galović, gimnazija, konstrukcija, structure, upi-2m, upi2m, concrete, beton, koprivnica, hrvatska
koprivnica, fran galović, gimnazija, konstrukcija, structure, upi-2m, upi2m, concrete, beton, koprivnica, hrvatska
koprivnica, fran galović, gimnazija, konstrukcija, structure, upi-2m, upi2m, concrete, beton, koprivnica, hrvatska
koprivnica, fran galović, gimnazija, konstrukcija, structure, upi-2m, upi2m, concrete, beton, koprivnica, hrvatska
koprivnica, fran galović, gimnazija, konstrukcija, structure, upi-2m, upi2m, concrete, beton, koprivnica, hrvatska
koprivnica, fran galović, gimnazija, konstrukcija, structure, upi-2m, upi2m, concrete, beton, koprivnica, hrvatska
koprivnica, fran galović, gimnazija, konstrukcija, structure, upi-2m, upi2m, concrete, beton, koprivnica, hrvatska
koprivnica, fran galović, gimnazija, konstrukcija, structure, upi-2m, upi2m, concrete, beton, koprivnica, hrvatska
koprivnica
koprivnica
koprivnica

SLIČNI PROJEKTI

UPI-2M