naziv:

BOROVO- „PORTANOVA“

klijent:

BOROVO – POSLOVNI CENTAR d.o.o.

autor:

UPI-2M

status:

izvedeno 2013.

površina:

158 m2

lokacija:

Trgovači centar “Portanova”, Osijek

Borovo, UPI-2M
Borovo, UPI-2M
Borovo, UPI-2M
BOROVO, UPI-2M

SLIČNI PROJEKTI

UPI-2M