JARUN 01

naziv:

JARUN 01, stambena građevina

klijent:

GIK GRADNJA d.o.o.

autor:

UPI-2M

status:

izvedeno 2015.

površina:

575 m2

lokacija:

Koprivnička 45, Zagreb, Hrvatska

Jarun 01:

Stambena zgrada je organizirana na tri nadzemne etaže (prizemlje, kat i uvučeni kat) s podrumom i sadrži pet stanova raspoređenih po dva na svakom katu s jednim većim penthouse-om na zadnjoj etaži. U podrumskoj etaži projektirano je i spremište bicikla te motocikla za koje je na dvorišnoj – istočnoj strani predviđena i pristupna rampa. Glavni ulaz u zgradu smješten je na uvučenom kubusu na južnom pročelju. Vertikalna komunikacija osigurana je preko dvokrakog stubišta. Zadnja etaža – uvučeni kat rezerviran je za penthouse s prostranim nenatkrivenim terasama.

SLIČNI PROJEKTI

UPI-2M