JARUN 02

naziv:

JARUN 02, stambena građevina

klijent:

Matej Krajinović
Mario Krajinović
Vinko Krajinović
Mara Krajinović
Anđela Markota

autor:

UPI-2M

status:

izvedeno 2016.

površina:

450 m2

lokacija:

Koprivnička 29, Zagreb

opis:

Stambena građevina projektirana je na tri nadzemne etaže (prizemlje, prvi kat i uvučeni kat) sa četiri stambene jedinice i garažom u prizemlju. S Koprivničke ulice ulazi se kroz natkriveni prolaz u unutarnje dvorište gdje su smještena privatna parkirališna mjesta. S vanjske rampe se ulazi u natkriveni predprostor s ulazom u zgradu. Jednim stubišnim krakom se dolazi do stana 1 smještenog u prizemlju. Dalje se nastavlja penjati dvokrakim stubištem do ostalih stanova. Prizemlje je povišeno za visinu jednog kraka stubišta (1,50 m) u odnosu na kotu ulaza te 1,10 m u odnosu na kotu Koprivničke ulice. Objekt je projektiran kao ugrađeni.

SLIČNI PROJEKTI

UPI-2M