MARTINKOVAC

naziv:

MARTINKOVAC, poslovno-proizvodna zgrada

klijent:

Alarmautomatika, Fast Forward, Ventex

autor:

UPI-2M

status:

izvedeno 2004.

površina:

3.400 m2

lokacija:

Martinkovac b.b., Rijeka, Hrvatska

nagrade:

1. nagrada na natječaju – 2002.

izložbe:

godišnje realizacije – 2004.

MARTINKOVAC proizvodno- poslovna građevina, upi-2m
MARTINKOVAC proizvodno- poslovna građevina, upi-2m
MARTINKOVAC proizvodno- poslovna građevina, upi-2m
MARTINKOVAC proizvodno- poslovna građevina, upi-2m
MARTINKOVAC proizvodno- poslovna građevina, upi-2m
MARTINKOVAC proizvodno- poslovna građevina, upi-2m
MARTINKOVAC proizvodno- poslovna građevina, upi-2m
MARTINKOVAC proizvodno- poslovna građevina, upi-2m
MARTINKOVAC proizvodno- poslovna građevina, upi-2m

SLIČNI PROJEKTI

UPI-2M