medika, logisticki centar, distribucijski centar, ldc, logistički distributivni centar, žitnjak, zagreb, hrvatska, upi2m, arhitektura, idejno rješenje, logistic distribution center MEDIKA medika, logisticki centar, distribucijski centar, ldc, logistički distributivni centar, žitnjak, zagreb, hrvatska, upi2m, arhitektura, idejno rješenje, logistic distribution center medika, logisticki centar, distribucijski centar, ldc, logistički distributivni centar, žitnjak, zagreb, hrvatska, upi2m, arhitektura, idejno rješenje, logistic distribution center

naziv:

MEDIKA, logističko – distributivni centar

klijent:

Medika d.d.

autor:

UPI-2M

status:

natječaj za idejno rješenje 2022.

površina:

39.611 m2

lokacija:

Žitnjak, Zagreb, Hrvatska

opis:

KONCEPCIJA

Parcela za smještaj nove zgrade Logističko distributivnog centar Medika Zagreb nalazi se u istočnom djelu Zagreba s kolnim pristupom iz ulice Resnički gaj III. Na postojećoj parceli nalazi se poslovni objekt koji svojim gabaritom, oblikovanjem i stanjem konstrukcije ne odgovara budućim zahtjevima projektnog zadatka. Sukladno tome, ovim idejnim rješenjem planira se njegovo uklanjanje i gradnja novog objekta. Novi objekt smješten je na sjeveroistočnom dijelu parcele i orijentacije je sjeveroistok – jugozapad. Objekt je koncipiran kao monovolumen – u većem djelu prizemlja nalazi se logistika, a poslovni dio smješten je na višim etažama u zoni iznad otpreme robe. Na taj se način optimiziralo korištenje objekta u smislu horizontalnih i vertikalnih komunikacija. Smještaj i koncept objekta dopušta potencijalno odvajanje dijela parcele na sjeverozapadnoj granici parcele. Objekt je povišen za 1,2m od kote zaravnatog terena. Uz portu, kao satelitski objekt odvojen od glavnog objekta na južnoj zapadnoj granici parcele, smješten je tehnički blok s eko kutkom.

PROMETNO RJEŠENJE I PRISTUPI

Glavni kolni I pješački pristup parceli ostvaren je na postojećoj točki ulaza na parcelu , iz ulice Resnički gaj III. Projektom prometa planira se rekonstrukcija spoja s pristupnom prometnicom. Nakon samog ulaza na parcelu odvaja se skretnica koja vodi na parking osobnih vozila zaposlenika kompleksa. U produžetku ulaza smješten je objekt porte koji ima po dva koridora za ulaz i izlaz vozila. Jedan je zamišljen kao brzi ulaz-izlaz za dostavna vozila LC, a drugi za vozila koja zahtijevaju kontrolu prolaza. Pješački ulaz ostvaren je kroz portu za vanjske korisnike i s parkinga osobnih vozila zaposlenika za zaposlenike LC. Predviđa se smještaj 280 parkirnih mjesta za zaposlenike izvan kruga i 10 parkirnih mjesta u krugu oko objekta. U krugu oko objekta smješteno je 50 parkirnih mjesta za manja dostavna vozila i 14 parkirnih mjesta za veća dostavna vozila. Navedena parkirna mjesta u krugu oko objekta kao i manipulativne površine za prijem i otpremu robe opslužuje kružna prometnica, koja je djelomično dvosmjerna, a djelomično jednosmjerna koncipirana tako prema vrsti korisnika i prostora. Pješački ulaz za zaposlenike LC ostvaren je na sjeveroistočnom pročelju.

FUNKCIONALNE I OBLIKOVNE ZNAČAJKE

Objekt je podijeljen na dvije glavne zone, na zonu logistike koja je smještena na etaži prizemlja svojom većinskom površinom i urede, odnosno poslovni dio uprave, koji se smjestio na višim etažama iznad logistike. Logistički centar svojom funkcionalnom shemom i pratećim prostorima formiran je oko tehnološkog postrojenja za izdavanje robe, koje je smješteno u sredini gornje polovice objekta. Uz postrojenje se na desnoj strani tlocrta veže prijem robe (s pratećim zonama: karantena, zona smještaja robe dental-cito-narko kao i uredskog bloka koji opslužuje zonu), otprema robe i visoko regalno skladište (uz koje je vezana zona prijema i otpreme robe SUV-vanjskih korisnika s desne strane skladišta i zona za smještaj zapaljivih tekućina, kemikalija, deklaracije i reklamacije robe s pratećim uredskim i pomoćnim prostorima) te hladne komore na sjeveroistočnom uglu parcele sa zonom „drive in“-a. Pješački ulaz za sve zaposlenike LC nalazi se na sjeveroistočnom pročelju – s točke ulaznog trga bira se smjer kretanja zaposlenika uprave ili logistike. Prateći i pomoćni prostori zaposlenika logistike smiješeni su prizemlju s direktnom vezom na logistički dio. Vertikalnom komunikacijom u zoni povezani su s kantinom koja se nalazi na prvoj etaži. Uredi uprave vertikalnom komunikacijom povezani su s etažama prvog i drugog kata, na kojima su smješteni odjeli uprave, financija, prodaje, nabave i prima pharme s pratećim i zajedničkim prostorijama. Uredski blok smješten je svojom površinom u zoni iznad otpreme robe na prizemlju objekta. Na taj način ostvarena je najkraća horizontalna veza za uredskim blokom reklamacije i deklaracije kao i arhivom objekta. Oblik tlocrtne površine ureda na prvome katu formira atrij kao zonu prohodnog ravnog krova sa zelenim nasadima koji omogućuju boravak zaposlenika na otvorenome. U prizemlju objekta formirano je gospodarsko dvorište s odvojenim ulazom za prostor kuhinje koja ima direktnu vezu s kantinom koja se nalazi na prvoj etaži.

OBLIKOVANJE I MATERIJALI

Specifičnost prostora različite namjena koji se preklapaju u horizontalnom korištenju najviše se iščitava u petoj fasadi, odnosno tlocrtu krova. Svaki prostor ima svoju specifičnu visinu, što je utjecalo na sam vanjski izgled objekta na način korištenje većeg izbora materijala i oblika fasade. Kako bi obuhvatili različite visine i volumeni, formirana je oblikovna ovojnica oko objekta, koja je u nekim dijelovima objekta završni sloj fasade, a na nekim dijelovima je nadvišenje, odnosno izbočenje, u obliku lagane ispune u čeličnom okviru. Kao završni materijal pročelja planira se sendvič paneli s limom kao završnom oblogom. U dijelovima gdje je panel ujedno i fasada, on ima debljinu koja zadovoljava energetske zahtjeve objekta, a na dijelovima gdje je panel samo oblikovna ovojnica na čeličnoj podkonstrukciji, on je tanka ispuna na podkonstrukciji. Isti materijal pročelja predviđen je uzduž cijelog vanjskog pročelja kako na logistici tako i na poslovnom dijelu. Pročelje unutrašnje strane uredskog bloka koje gleda na atrij zamišljeno je kao staklena strukturalna fasada.

OPIS KONSTRUKTIVNOG SISTEMA

Konstruktivni nosivi sistem projektiran je kao armiranobetonska prefabricirana konstrukcija u logističkom dijelu. Sastoji se od armiranobetonskih stupova s armiranobetonskim gredama i laganim pokrovom od trapeznog lima visokog vala s kaširanim pločama mineralne vune i svim potrebnim hidroizolacijskim slojevima. Krov logistike je u pravilu ravan i neprohodan, osim za smještaj instalacija i tehnike koja opslužuje LC. Konstrukcija uredskog bloka također je armiranobetonska, rađena na licu mjesta i manjih je raspona. Krov je ravni neprohodni, a atrij na prvoj etaži predviđen je u izvedbi zelenog krova odnosno prohodne plohe krova.

medika, logisticki centar, distribucijski centar, ldc, logistički distributivni centar, žitnjak, zagreb, hrvatska, upi2m, arhitektura, idejno rješenje, logistic distribution center
medika, logisticki centar, distribucijski centar, ldc, logistički distributivni centar, žitnjak, zagreb, hrvatska, upi2m, arhitektura, idejno rješenje, logistic distribution center
medika, logisticki centar, distribucijski centar, ldc, logistički distributivni centar, žitnjak, zagreb, hrvatska, upi2m, arhitektura, idejno rješenje, logistic distribution center
medika, logisticki centar, distribucijski centar, ldc, logistički distributivni centar, žitnjak, zagreb, hrvatska, upi2m, arhitektura, idejno rješenje, logistic distribution center
medika, logisticki centar, distribucijski centar, ldc, logistički distributivni centar, žitnjak, zagreb, hrvatska, upi2m, arhitektura, idejno rješenje, logistic distribution center
medika, logisticki centar, distribucijski centar, ldc, logistički distributivni centar, žitnjak, zagreb, hrvatska, upi2m, arhitektura, idejno rješenje, logistic distribution center
medika, logisticki centar, distribucijski centar, ldc, logistički distributivni centar, žitnjak, zagreb, hrvatska, upi2m, arhitektura, idejno rješenje, logistic distribution center
medika, logisticki centar, distribucijski centar, ldc, logistički distributivni centar, žitnjak, zagreb, hrvatska, upi2m, arhitektura, idejno rješenje, logistic distribution center

SLIČNI PROJEKTI

UPI-2M