Author Archives: Danijel Malčić

FESTIVAL SVJETLA “TWISTED”

FESTIVAL SVJETLA 2017 "TWISTED": U okviru prvog Festivala svjetla u Zagrebu, održanog na Gornjem gradu u ožujku 2017., postavljen je u Parku Bele IV paviljon-instalacija "Twisted". Radijalnim zakretanjem čeličnih okvira dobivena je dinamična forma. Dinamičnost je dodatno naglašena dispozicjiom i varijacijom osvjetljenja kao i dimnim efektom./ UPI-2M

MUZEJ DVIJE PALAČE

Rekonstrukcija Kneževa palače je I. faza cjelovite rekonstrukcije i dogradnje Providurove i Kneževe palače kojom će ti prostori postati nova muzejska cjelina pod radnim nazivom "Muzej dvije palače". Prostori Providurove i Kneževe palače su jedna konstruktivna cjelina bez dilatacija koji su prema arhivskim podacima u povijesti nastajali nadograđivanjem. Vertikalni nosivi elementi su kameni zidovi različitih debljina dok su rasponi međukatnih konstrukcija savladavani drvenim grednicima. Rekonstrukcija Kneževe palače obuhvaćala je djelomičnu sanaciju temelja, sanaciju svih zidova injektiranjem i izvedbom nove žbuke, zamjena (kao krajnja mjera) ili ojačanje drvenih grednika sprezanjem sa dašćanom oplatom ili novim drvenim elementima, izvedbu nekoliko novih vertikalnih komunikacija zbog funkcionalnih uvjeta nove namjene, izvedbu vanjskog evakuacijskog konzolnog stubišta te veći broj manjih zahvata rekonstrukcije. U prethodnoj fazi sanacije kompleks je saniran do osiguranja horizontalne stabilnosti, između ostalog i ugradnjom karbonskih vlakana. U ovoj fazi rekonstrukcije Kneževe palače izvedene su i predradnje (ugradnja čeličnih stabilizacijskih elemenata u potkrovlju) za priključak čelične konstrukcije mostova predviđenih za drugu fazu.

ZAGREBAČKI PLESNI CENTAR

Prostori Zagrebačkog plesnog centra nastali su rekonstrukcijom i dogradnjom nekadašnjeg kina Lika. Zidana građevina sa prefabriciranom ravnom krovnom konstrukcijom (AB grede konstantnog "T" poprečnog presjeka u dvije različite dimenzije) sanirana je (podbetoniranjem temelja i injektiranjem) te dograđena; na sjeverozapadnoj strani za plesni studio 3 (ab monolit konstrukcija ukopana u odnosu na okolni teren), a na jugoistočnoj strani, u dvorištu, za ulazni hall i plesni studio 3. Nova konstrukcija u dvorištu je čelična nepravilnog oblika obložen limom. Postojeće betonsko stubište koje je iz dvorišta vodilo na krovnu terasu (ljetno kino) zamijenjeno je novim, čeličnim, dijelom konzolnim stubištem sidrenim između prefabriciranih krovnih nosača. Unutar prostora bivšeg kina izvedena je nova ab međukatna konstrukcija sa pripadajućom vertikalnom komunikacijom.

SPOMENIK DOMOVINI

Spomenik domovini sastoji se od tri objekta: Zida boli, Oltara-menze i Portala-paviljona, koji zajedno čine mjesto oficijelnog, protokolom reguliranog ceremonijala odavanja počasti.

PALAČA CEDULIN

Palača Cedulin se nalazi unutar zaštićene povijesne jezgre grada Zadra i evidentirana je kao kulturno – povijesno dobro te su svi radovi na rekonstrukciji usuglašeni sa konzervatorskim uvjetima. Zahvatom rekonstrukcije dvaju krila palače Cedulin predviđena je njena prenamjena u upravnu zgradu Turističke zajednice.

PALAČA CEDULIN

PALAČA CEDULIN se nalazi unutar zaštićene povijesne jezgre grada Zadra i evidentirana je kao kulturno – povijesno dobro te su svi radovi na rekonstrukciji usuglašeni sa konzervatorskim uvjetima. Zahvatom rekonstrukcije dvaju krila palače Cedulin predviđena je njena prenamjena u upravnu zgradu Turističke zajednice.

BAŠKA

Predloženo rješenje je vizija novog „lica“ Baške koje će trajati desetljećima nakon izvedbe, ne zadržavajući se na prijedlozima koji bi samo privremeno sakrili ili sanirali trenutno zatečeni prostor već kroz nekoliko faza postavili nove standarde uređenja priobalnih gradova.

EURASIA TUNNEL

EURASIA TUNNEL - iGate Toll Plaza Structure and Architectural Lighting. UPI-2M Projektiranje Međukontinentalni podvodni tunel Eurasia povezuje Europu i Aziju. Čelična konstrukcija ulaza u Eurasia tunel proteže se od pozicije naplatnih kućica do ulaza, dužinom 250 m na europskoj strani i 150 m na azijskoj strani. Sastoji se od 80 isprepletenih lukova različitih radijusa i nagiba položenih u niz. Raspon lukova je cca 18 m i prelazi preko 4 automobilske trake. Nagibi lukova variraju od 52° do 85°. Zbog ograničenja u radionici i transportu svaki luk se sastoji od 3 jednaka segmenta koji su međusobno spojeni na gradilištu.

ARHIV TREZOR

ARHIV TREZOR, poslovno arhivska zgrada u Donjem Stupniku, Zagreb, Hrvatska. Projekt UPI-2M-a izveden 2006.godine./ UPI-2M PROJEKTIRANJE

KOPRIVNICA

KOPRIVNICA, Gimnazija Fran Galović , sportska dvorana. KOPRIVNICA / UPI-2M PROJEKTIRANJE

UPI-2M