MUZEJ DVIJE PALAČE

naziv:

MUZEJ DVIJE PALAČE, Kneževa palača

klijent:

AB FORUM

autor:

Iva Letilović,
Igor Pedišić

status:

izvedeno 2016.

površina:

2.400 m2

lokacija:

Zadar, Hrvatska

Rekonstrukcija Kneževa palače je I. faza cjelovite rekonstrukcije i dogradnje Providurove i Kneževe palače kojom će ti prostori postati nova muzejska cjelina pod radnim nazivom “Muzej dvije palače”. Prostori Providurove i Kneževe palače su jedna konstruktivna cjelina bez dilatacija koji su prema arhivskim podacima u povijesti nastajali nadograđivanjem. Vertikalni nosivi elementi su kameni zidovi različitih debljina dok su rasponi međukatnih konstrukcija savladavani drvenim grednicima. Rekonstrukcija Kneževe palače obuhvaćala je djelomičnu sanaciju temelja, sanaciju svih zidova injektiranjem i izvedbom nove žbuke, zamjena (kao krajnja mjera) ili ojačanje drvenih grednika sprezanjem sa dašćanom oplatom ili novim drvenim elementima, izvedbu nekoliko novih vertikalnih komunikacija zbog funkcionalnih uvjeta nove namjene, izvedbu vanjskog evakuacijskog konzolnog stubišta te veći broj manjih zahvata rekonstrukcije. U prethodnoj fazi sanacije kompleks je saniran do osiguranja horizontalne stabilnosti, između ostalog i ugradnjom karbonskih vlakana. U ovoj fazi rekonstrukcije Kneževe palače izvedene su i predradnje (ugradnja čeličnih stabilizacijskih elemenata u potkrovlju) za priključak čelične konstrukcije mostova predviđenih za drugu fazu.

muzej dvije palače, kneževa palača, zadar, hrvatska, ab forum, upi-2m, zidano, muzej, dvije palače, palača, 2 palaces museum, palace, rector's palace
muzej dvije palače, kneževa palača, zadar, hrvatska, ab forum, upi-2m, zidano, muzej, dvije palače, palača, 2 palaces museum, palace, rector's palace
muzej dvije palače, kneževa palača, zadar, hrvatska, ab forum, upi-2m, zidano, muzej, dvije palače, palača, 2 palaces museum, palace, rector's palace
muzej dvije palače, kneževa palača, zadar, hrvatska, ab forum, upi-2m, zidano, muzej, dvije palače, palača, 2 palaces museum, palace, rector's palace
muzej dvije palače, kneževa palača, zadar, hrvatska, ab forum, upi-2m, zidano, muzej, dvije palače, palača, 2 palaces museum, palace, rector's palace
muzej dvije palače, kneževa palača, zadar, hrvatska, ab forum, upi-2m, zidano, muzej, dvije palače, palača, 2 palaces museum, palace, rector's palace
muzej dvije palače, kneževa palača, zadar, hrvatska, ab forum, upi-2m, zidano, muzej, dvije palače, palača, 2 palaces museum, palace, rector's palace
muzej dvije palače, kneževa palača, zadar, hrvatska, ab forum, upi-2m, zidano, muzej, dvije palače, palača, 2 palaces museum, palace, rector's palace
muzej dvije palače, kneževa palača, zadar, hrvatska, ab forum, upi-2m, zidano, muzej, dvije palače, palača, 2 palaces museum, palace, rector's palace
muzej dvije palače, kneževa palača, zadar, hrvatska, ab forum, upi-2m, zidano, muzej, dvije palače, palača, 2 palaces museum, palace, rector's palace

SLIČNI PROJEKTI

UPI-2M