ARHIV TREZOR

naziv:

ARHIV TREZOR, poslovno-arhivska zgrada

klijent:

Osrečki d.o.o.

autor:

UPI-2M

status:

izvedeno 2006.

površina:

3.000 m2

lokacija:

Donji Stupnik, Zagreb, Hrvatska

Arhiv trezor:

Građevina, čija je osnovna namjena čuvanje papirnatih vrijednosti različitih korisnika (arhiv) u funcionalnom se smislu sastoji od znatno većeg visokoregalnog skladišnog prostora i manjeg tehničko-uredsko-upravnog dijela, U konstruktivnm smislu radi se o jedinstvenoj prefabriciranoj građevini sa stupovima visine 12m na rasteru od 7 m. Međukatne konstrukcije uredsko-upravnog dijela izvedene su od šupljjih ploča ukupne visine (sa tačnom pločom) 25 cm. Krovna obloga je visokoprofilirani lim, a fasadna limeni panel u tonovnima koji simboliziraju funkciju građevine.

arhiv trezor, trezor, arhiv, beton, concrete, konstrukcija, construction, structure, donji stupnik, upi-2m, upi2m, steel, čelik
arhiv trezor, trezor, arhiv, beton, concrete, konstrukcija, construction, structure, donji stupnik, upi-2m, upi2m, steel, čelik
arhiv trezor, trezor, arhiv, beton, concrete, konstrukcija, construction, structure, donji stupnik, upi-2m, upi2m, steel, čelik
arhiv trezor, trezor, arhiv, beton, concrete, konstrukcija, construction, structure, donji stupnik, upi-2m, upi2m, steel, čelik
arhiv trezor, trezor, arhiv, beton, concrete, konstrukcija, construction, structure, donji stupnik, upi-2m, upi2m, steel, čelik
arhiv trezor, trezor, arhiv, beton, concrete, konstrukcija, construction, structure, donji stupnik, upi-2m, upi2m, steel, čelik
arhiv trezor, trezor, arhiv, beton, concrete, konstrukcija, construction, structure, donji stupnik, upi-2m, upi2m, steel, čelik
arhiv trezor, trezor, arhiv, beton, concrete, konstrukcija, construction, structure, donji stupnik, upi-2m, upi2m, steel, čelik
arhiv trezor, trezor, arhiv, beton, concrete, konstrukcija, construction, structure, donji stupnik, upi-2m, upi2m, steel, čelik
arhiv trezor, trezor, arhiv, beton, concrete, konstrukcija, construction, structure, donji stupnik, upi-2m, upi2m, steel, čelik
arhiv trezor, trezor, arhiv, beton, concrete, konstrukcija, construction, structure, donji stupnik, upi-2m, upi2m, steel, čelik
arhiv trezor, trezor, arhiv, beton, concrete, konstrukcija, construction, structure, donji stupnik, upi-2m, upi2m, steel, čelik
arhiv trezor, trezor, arhiv, beton, concrete, konstrukcija, construction, structure, donji stupnik, upi-2m, upi2m, steel, čelik

SLIČNI PROJEKTI

UPI-2M