PALAČA CEDULIN

naziv:

Rekonstrukcija palače CEDULIN

klijent:

AB FORUM

autor:

Iva Letilović,
Igor Pedišić

status:

izvedeno 2017.

površina:

740 m2

lokacija:

Zadar, Hrvatska

Palača Cedulin se nalazi unutar zaštićene povijesne jezgre grada Zadra i evidentirana je kao kulturno – povijesno dobro te su svi radovi na rekonstrukciji usuglašeni sa konzervatorskim uvjetima. Zahvatom rekonstrukcije dvaju krila palače Cedulin predviđena je njena prenamjena u upravnu zgradu Turističke zajednice.
Konstrukcija palače bila je u vrlo lošem stanju (djelomično natkrivena i bez međukatne konstrukcije) pa je trebalo sanirati postojeće zidove i kamene temelje (injektiranjem i prezidavanjem). Nakon sanacije kameni su zidovi stabilizirani povezivanjem ankerima sa novom ab konstrukcijom debljine 15 cm izvedenom sa unutarnje strane zidova. Nova je ab konstrukcija temeljena na temeljnoj ploči izvedenoj na postojećem nasipu vrlo male nosivosti. Kako bi se diferencijalno slijeganje između nove ab konstrukcije i postojećeg zida svelo na minimum, temeljna je ploča izvedena na pilotima čija je dispozicija odabrana na način da se izbjegnu postojeći arheološki nalazi. U oba krila izvedena je međukatna konstrukcija: u sjeverozapadnom krilu polumontažna fert konstrukcija te u jugozapadnom krilu čelična konstrukcija. Čelična međukatna konstrukcija koja oblikovno određuje glavno krilo zgrade, izvedena je od nepravilno postavljenih zavarenih čeličnih cijevi promjenjivog poprečnog presjeka preko kojih je postavljena vidljiva konstrukcija u obliku visokovalnog lima.

PALAČA CEDULIN, ZADAR, UPI-2M, čelik, steel
PALAČA CEDULIN, ZADAR, UPI-2M, čelik, steel
PALAČA CEDULIN, ZADAR, UPI-2M, čelik, steel
PALAČA CEDULIN, ZADAR, UPI-2M, čelik, steel

SLIČNI PROJEKTI

UPI-2M