ZADAR AIRPORT zadar airport, zračna luka zadar, zadar, natječaj, arhitektura, architecture, competition, croatia zadar airport, zračna luka zadar, zadar, natječaj, arhitektura, architecture, competition, croatia

naziv:

PUTNIČKI TERMINAL ZRAČNE LUKE ZADAR, zračna luka

klijent:

Zračna luka Zadar d.o.o.

autor:

UPI-2M tim:
Igor Janković, ovl. arh.
Tomislav Stepić, ovl. arh.
Luka Matošević, mag.ing.arh.
Anamaria FIlipović, ing. arh.
mr. sc. Berislav Medić, ovl. ing. građ.

IV. generacija UPI-2M laboratorij:
Lucija Žderić, studentica arhitekture
Ana Doljanin, studentica arhitekture
Helena Tomić, studentica arhitekture

status:

natječaj 2019.

površina:

26.622 m2

lokacija:

Zadar, Hrvatska

nagrade:

6. nagrada

Osnovni oblik zgrade aerodrome proizlazi iz arhetipa urbane strukture Zadra, odnosno iz rimske prostorno planske matrice, koja se u horizontalnoj ravnini sastoji od pravilnih pravokutno podijeljenih elemenata,a u  vertikalnom smislu struktura postaje nepravilnija sa velikim brojem kosih podjela pokrova sastavljenih od terakotnih elemenata na različitim visinskim kotama.

Osim u oblikovanju vanjske opne, struktura rimske matrica vidljiva je i u tlocrtnom rješenju središnjeg dijela zgrade. Kao i u slučaju Zadra, splet uzdužnih i većeg broja poprečnih ulica čine pravokutnu mrežu komunikacija. Upravo te komunikacije dijele strogo geometrijsku strukturu na pravokutne cjeline – insule.

Osnovni modul građevine je 120 cm.

‘’Zgrada pod jednim krovom’’ svojom horizontalnom i vertikalnom opnom prekriva građevinu postojećeg terminala i stvara novu transparentnu strukturu kroz koju se prožima vanjski i unutarnji prostor. Arhitektonska forma je stvorena svojim volumenima i plohama, dok je konstruktivni model stvoren raznolikom prostornom strukturom dvije osnovne grupe nosivih elemenata – armirano-betonskom i drvenom.

Krov je konstruiran kao višeslojna konstrukcija sastavljena od profiliranog rupičastog lima sa slojem zaštite od buke prema unutrašnjosti, na što se nadograđuje toplinska izolacija sa podkonstrukcijom i hidroizolacijom, na kojoj je završni pokrov od terakotnih elemenata, kao završna vanjska ovojnica sa obradom protiv bliještanja.

Fasadni plašt zgrade predviđa se u strukturalnoj aluminijskoj izolirajućoj ostakljenoj konstrukciji. U transparentnom dijelu, to je aluminijska strukturalna fasada s izolirajućim staklima s vertikalnim stupovima na različitim razmacima (multiplikacija modula 120cm), a u neprozirnom dijelu je to puna Alu sendvič fasada koja počiva na pročeljnoj metalnoj podkonstrukciji.

zadar airport, zračna luka zadar, zadar, natječaj, arhitektura, architecture, competition, croatia
zadar airport, zračna luka zadar, zadar, natječaj, arhitektura, architecture, competition, croatia
zadar airport, zračna luka zadar, zadar, natječaj, arhitektura, architecture, competition, croatia
zadar airport, zračna luka zadar, zadar, natječaj, arhitektura, architecture, competition, croatia
zadar airport, zračna luka zadar, zadar, natječaj, arhitektura, architecture, competition, croatia
zadar airport, zračna luka zadar, zadar, natječaj, arhitektura, architecture, competition, croatia
zadar airport, zračna luka zadar, zadar, natječaj, arhitektura, architecture, competition, croatia
zadar airport, zračna luka zadar, zadar, natječaj, arhitektura, architecture, competition, croatia
zadar airport, zračna luka zadar, zadar, natječaj, arhitektura, architecture, competition, croatia
zadar airport, zračna luka zadar, zadar, natječaj, arhitektura, architecture, competition, croatia
zadar airport, zračna luka zadar, zadar, natječaj, arhitektura, architecture, competition, croatia
zadar airport, zračna luka zadar, zadar, natječaj, arhitektura, architecture, competition, croatia

SLIČNI PROJEKTI

UPI-2M