APOLO

naziv:

kino APOLO

klijent:

3LHD

autor:

3LHD

status:

izvedeno 2007.

površina:

1.800 m2

lokacija:

Ilica, Zagreb, Hrvatska

Rekonstrukcijom, dogradnjom i nadogradnjom bivše kino ” Apolo ” postalo je histrionski dom, kazalište. Unatoč starosti (sagrađeno 1890. godine), objekt starog kina je imao dobre predispozicije za preuređenje u novo kazalište. Ono je formirano unutar postojećih gabarita bivšeg kina, a zgrada je zadržala svoj orginalni tlocrtni oblik, veličinu i fasadu. Kino u zagrebačkoj Ilici 90, tlocrtnih je dimenzija 38,4×16,9m, odnosno tlocrtne površine približno 650 m2.

Izvedbom pilota i djelomičnim podbetoniravanjem temelji postojećih zidanih zidova „spušteni“ su na kotu novog podruma. “Ušlicavanjem” u postojeće zidove izvedeni su novi AB vertikalni serklaži. Na serklaže koji sa jednostranom AB oblogom zida osiguravaju potrebnu stabilnost i čvrstoću postojeće konstrukcije, oslanjaju se rešetkasti nosači krovne konstrukcije te spregnuti nosači ploče stropa podruma. Obodno, po vrhu građevine izveden je horizontalni serklaž, također u funkciji globalne stabilnosti.

Strop podrumske etaže na koti +1.20 je izveden je kao spregnuta konstrukcija, korištenjem predgotovljenih AB OMNIA ploča naknadno dobetoniranih do pune debljine od 16 cm.

U bivšoj upravnoj zgradi kina postojeća je drvena konstrukcija stropa bila oštećena u požaru te je nakon uklanjanja zamijenjena čeličnom konstrukcijom od rešetkastih nosača i polumontažnih AB OMNIA ploča dobetoniranih naknadno do pune debljine od 14 cm. Dio nove konstrukcije je i čelično stubište oslonjeno na čelične stupove izvedene od kote +0,00 i pridržane postojećim rebrastim AB stropom na koti +4.80.

Prefabricirani betonski elementi novog gledališta postavljeni su na čeličnu potkonstrukciju „razapetu“ između stupova stubišta i nove stropne ploče podruma.

apolo, upi-2m, upi2m, konstrukcija, construction, čelik, steel, structure, 3lhd, cinema apolo, kino apolo
apolo, upi-2m, upi2m, konstrukcija, construction, čelik, steel, structure, 3lhd, cinema apolo, kino apolo
apolo, upi-2m, upi2m, konstrukcija, construction, čelik, steel, structure, 3lhd, cinema apolo, kino apolo
apolo, upi-2m, upi2m, konstrukcija, construction, čelik, steel, structure, 3lhd, cinema apolo, kino apolo
apolo, upi-2m, upi2m, konstrukcija, construction, čelik, steel, structure, 3lhd, cinema apolo, kino apolo
apolo, upi-2m, upi2m, konstrukcija, construction, čelik, steel, structure, 3lhd, cinema apolo, kino apolo
apolo, upi-2m, upi2m, konstrukcija, construction, čelik, steel, structure, 3lhd, cinema apolo, kino apolo
apolo, upi-2m, upi2m, konstrukcija, construction, čelik, steel, structure, 3lhd, cinema apolo, kino apolo
apolo, upi-2m, upi2m, konstrukcija, construction, čelik, steel, structure, 3lhd, cinema apolo, kino apolo
apolo, upi-2m, upi2m, konstrukcija, construction, čelik, steel, structure, 3lhd, cinema apolo, kino apolo
apolo, upi-2m, upi2m, konstrukcija, construction, čelik, steel, structure, 3lhd, cinema apolo, kino apolo

SLIČNI PROJEKTI

UPI-2M