EXPO 2005

naziv:

EXPO 2005, hrvatski paviljon

klijent:

3LHD

autor:

3LHD

status:

izvedeno 2005.

površina:

700 m2

lokacija:

Aichi, Japan

EXPO 2005, hrvatski paviljon:

Hrvatski paviljon na svjetskoj izložbi EXPO 2005 u Aichiju osmišljen je više kao događaj nego klasična arhitektura te se zasniva na vizualnom i taktilnom doživljaju. Većina konstruktivnih zahvata (osim stabilizacije fasade) prilagođena je odabranom konceptu.

EXPO 2005, expo, croatian pavilion, structure, konstrukcija, japan, steel, čelik, upi-2m, 3lhd
EXPO 2005, expo, croatian pavilion, structure, konstrukcija, japan, steel, čelik, upi-2m, 3lhd
EXPO 2005, expo, croatian pavilion, structure, konstrukcija, japan, steel, čelik, upi-2m, 3lhd
EXPO 2005, expo, croatian pavilion, structure, konstrukcija, japan, steel, čelik, upi-2m, 3lhd
EXPO 2005, expo, croatian pavilion, structure, konstrukcija, japan, steel, čelik, upi-2m, 3lhd

SLIČNI PROJEKTI

UPI-2M