JASENOVAC

naziv:

JASENOVAC, memorijalni centar

autor:

Helena Njirić

lokacija:

Jasenovac, Hrvatska

Memorijalni centar, Jasenovac:

Novost novog postava je ispis sedamdeset tisuća imena jasenovačkih žrtava kao “dokument a ne monument vremena” (riječima Leonide Kovač). Imena i prezimena svih do sada poznatih žrtava ispisana su pjeskarenjem u lameliranom staklu ovješenom sa čelične konstrukciju izvedene u središnjem objektu muzeja. Mračni tuneli  koji  vode do izložaka oblikovani su postavljanjem čelično-gumenih modula (čahura) koji i  izborom materijala simboliziraju „industriju smrti“. Na ekranima ugrađenima u module prikazuju se videozapisi iskaza preživjelih logoraša i logorašica, prema načelu da umjesto govora drugih o žrtvi, žrtva osobno svjedoči o svojemu stradanju.

Jasenovac, memorijalni centar, helena njirić, upi-2m, konstrukcija, hrvatska, memorial center, croatia, structure
Jasenovac, memorijalni centar, helena njirić, upi-2m, konstrukcija, hrvatska, memorial center, croatia, structure
Jasenovac, memorijalni centar, helena njirić, upi-2m, konstrukcija, hrvatska, memorial center, croatia, structure
Jasenovac, memorijalni centar, helena njirić, upi-2m, konstrukcija, hrvatska, memorial center, croatia, structure
Jasenovac, memorijalni centar, helena njirić, upi-2m, konstrukcija, hrvatska, memorial center, croatia, structure
Jasenovac, memorijalni centar, helena njirić, upi-2m, konstrukcija, hrvatska, memorial center, croatia, structure
Jasenovac, memorijalni centar, helena njirić, upi-2m, konstrukcija, hrvatska, memorial center, croatia, structure
Jasenovac, memorijalni centar, helena njirić, upi-2m, konstrukcija, hrvatska, memorial center, croatia, structure
Jasenovac, memorijalni centar, helena njirić, upi-2m, konstrukcija, hrvatska, memorial center, croatia, structure
Jasenovac, memorijalni centar, helena njirić, upi-2m, konstrukcija, hrvatska, memorial center, croatia, structure
Jasenovac, memorijalni centar, helena njirić, upi-2m, konstrukcija, hrvatska, memorial center, croatia, structure
Jasenovac, memorijalni centar, helena njirić, upi-2m, konstrukcija, hrvatska, memorial center, croatia, structure
Jasenovac, memorijalni centar, helena njirić, upi-2m, konstrukcija, hrvatska, memorial center, croatia, structure
Jasenovac, memorijalni centar, helena njirić, upi-2m, konstrukcija, hrvatska, memorial center, croatia, structure

SLIČNI PROJEKTI

UPI-2M