POSLOVNI PARK ZAGREB

naziv:

POSLOVNI PARK ZAGREB, skladišno – distributivni centar

klijent:

GSE d.o.o.

autor:

UPI-2M

status:

izvedeno 2007.

površina:

110.000 m2

lokacija:

Sveta Nedelja, Hrvatska

POSOLOVNI PARK ZAGREB

Skladišno/distributivno/poslovni kompleks, u Svetoj Nedelji, sastoji se od 4 hale tlocrtnih dimenzija: 60 x 322 m, 272 x 120 m, 120 x 200 m i 120 x 128 m.

Konstrukcija svih hala se sastoji od rešetkastih čeličnih krovnih nosača oslonjenih na armiranobetonske konzolne stupove upete u armiranobetonske temeljne stope. Visina krovnih nosača (95 cm) raspona 16 m definirana je sa dva parametra: minimalnom visinom korisnog prostora te urbanističkim planom propisanom maksimalnom visinom sljemena krova. Oslanjanjem krovnih nosača na elastomerne ležajeve ugrađene na vrhu armiranobetonskih stupova omogućen je horizontalni pomak krovne konstrukcije usljed temperaturnih utjecaja. Horizontalna stabilizacija u krovnoj ravnini riješena je horizontalnim spregovima. Krovna dialtacija riješena je udvojenim rešetkastim nosačima oslonjenim na jedan stup.

Podna ploča hale poslovnog parka je armiranobetonska, armirana čeličnim vlakancima, izvedena u  segmentima od 48 x 40 m bez radnih reški.

Prije izvedbe temelja, zbog nezadovoljavajućih karakteristika tla (prekomjerno slijeganje) izvedena je sanacija temeljnog tla izvedbom šljunčanih stupova ispod podne ploče te betonskih stupova/pilota  ispod temeljnih stopa konstrukcije hala.

Unutar svake hale izvedeni su uredi. Armiranobetonska (dijelom prefabricirana) konstrukcija uredskih prostora dilatirana je nosive konstrukcije hale.

poslovni park, poslovni, park, upi-2m, upi-2m d.o.o., GSE, Sveta Nedjelja, Hrvatska, Croatia,
poslovni park, poslovni, park, upi-2m, upi-2m d.o.o., GSE, Sveta Nedjelja, Hrvatska, Croatia,
poslovni park, poslovni, park, upi-2m, upi-2m d.o.o., GSE, Sveta Nedjelja, Hrvatska, Croatia,
poslovni park, poslovni, park, upi-2m, upi-2m d.o.o., GSE, Sveta Nedjelja, Hrvatska, Croatia,
poslovni park, poslovni, park, upi-2m, upi-2m d.o.o., GSE, Sveta Nedjelja, Hrvatska, Croatia,
poslovni park, poslovni, park, upi-2m, upi-2m d.o.o., GSE, Sveta Nedjelja, Hrvatska, Croatia,
poslovni park, poslovni, park, upi-2m, upi-2m d.o.o., GSE, Sveta Nedjelja, Hrvatska, Croatia,
poslovni park, poslovni, park, upi-2m, upi-2m d.o.o., GSE, Sveta Nedjelja, Hrvatska, Croatia,
poslovni park, poslovni, park, upi-2m, upi-2m d.o.o., GSE, Sveta Nedjelja, Hrvatska, Croatia,

SLIČNI PROJEKTI

UPI-2M