CIPEA HOUSE CIPEA HOUSE

naziv:

CIPEA HOUSE, turistički smještaj

klijent:

Njirić+ arhitekti

autor:

prof. Hrvoje Njirić

status:

izvedeno 2010.

površina:

400 m2

lokacija:

Nanjing, Kina

CIPEA HOUSE:

Inspiracija za konstruktivni koncept ove građevine u rekreacijskom području Pearl Spring Lake, u blizini grada Nanjinga, pronađena je u tradicionalnoj gradnji bambusom… Interpretirana u čeličnoj varijanti, sastoji se od dva međusobno isprepletena sustava prostornih rešetkastih nosača koji oblikuju „prstenastu“ formu građevine. Konstrukcija je iznad tla, oslonjena na nekoliko mjesta koja su ujedno i veza građevine i okolnog terena. Obloga translucentom folijom stvara posebni ugođaj – kako danju (iznutra), tako i noću, gledana izvana.

Njirić+ arhitekti, upi-2m, structure, china, kina, cipea house, cipea,
Njirić+ arhitekti, upi-2m, structure, china, kina, cipea house, cipea,
Njirić+ arhitekti, upi-2m, structure, china, kina, cipea house, cipea,
Njirić+ arhitekti, upi-2m, structure, china, kina, cipea house, cipea,

SLIČNI PROJEKTI

UPI-2M