FRENCH PAVILION

naziv:

FRANCUSKI PAVILJON, kulturno-izložbena građevina

klijent:

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

autor:

Alan Braun, d.i.a.

status:

izvedeno 2014.

površina:

700 m2

lokacija:

Savska cesta 25, Zagreb, Hrvatska

Izložbe:

Salon arhitekture, Hamburg 2009.

SLIČNI PROJEKTI

UPI-2M