PEVEC RIJEKA

naziv:

PEVEC RIJEKA, trgovački centar

klijent:

Pevec Zagreb d.o.o.

autor:

UPI-2M

status:

izvedeno 2005.

površina:

40.000 m2

lokacija:

Rijeka, Hrvatska

pevec rijeka, pevec, rijeka, hrvatska, croatia, upi-2m, upi2m, čelik, steel, structure, konstrukcija, pevec zagreb d.o.o.
pevec rijeka, pevec, rijeka, hrvatska, croatia, upi-2m, upi2m, čelik, steel, structure, konstrukcija, pevec zagreb d.o.o.
pevec rijeka, pevec, rijeka, hrvatska, croatia, upi-2m, upi2m, čelik, steel, structure, konstrukcija, pevec zagreb d.o.o.
pevec rijeka, pevec, rijeka, hrvatska, croatia, upi-2m, upi2m, čelik, steel, structure, konstrukcija, pevec zagreb d.o.o.
pevec rijeka, pevec, rijeka, hrvatska, croatia, upi-2m, upi2m, čelik, steel, structure, konstrukcija, pevec zagreb d.o.o.
pevec rijeka, pevec, rijeka, hrvatska, croatia, upi-2m, upi2m, čelik, steel, structure, konstrukcija, pevec zagreb d.o.o.
pevec rijeka, pevec, rijeka, hrvatska, croatia, upi-2m, upi2m, čelik, steel, structure, konstrukcija, pevec zagreb d.o.o.
pevec rijeka, pevec, rijeka, hrvatska, croatia, upi-2m, upi2m, čelik, steel, structure, konstrukcija, pevec zagreb d.o.o.
pevec rijeka, pevec, rijeka, hrvatska, croatia, upi-2m, upi2m, čelik, steel, structure, konstrukcija, pevec zagreb d.o.o.

SLIČNI PROJEKTI

UPI-2M