AGMAR

naziv:

AGMAR, poslovno-skladišna zgrada

klijent:

Agmar d.o.o.

autor:

UPI-2M

status:

izvedeno 2005.

površina:

3.550 m2

lokacija:

Jakuševečka cesta 4b, Zagreb, Hrvatska

publikacije:

LOGISTIC PARKS & BUILDINGS, knjiga, Hi-Design International Publishing Co. LTD., 2015.

ARCHIWORLD, časopis, tema: UPI-2M – Architect of the month, Koreja, 10/2009.

ORIS, časopis, tema: AGMAR – Morfologija monovolumena, 7/2005.

METROPOLITAN, časopis, 12/2005.

izložbe:

Salon of Architecture, Hamburg 2009.

41. ZAGREBAČKI SALON: Arhitektura 2006.

23. Salon arhitekture 2003., Beograd, Srbija

KONTEKST

Parcela građevine nalazi se u jugoistočnom dijelu grada u specifičnom heterogenom okruženju programski različitih površina i morfologije.

KONCEPT

Odgovor na kompleksan okoliš nije pronađen u morfološkoj prilagodbi, već u transformaciji forma koje ujedinjuju logiku zatečenih elemenata: plastenika/vagona/hangara i arhitektonske interpretacije sadržaja. Predstavljena je morfologija monovolumena i kao oblikovna reprezentacija programa kojeg udomljuje. Nova autonomna forma u interakciji je s okolišem te poprima pojedine različite oblikovne detalje.

PROGRAM

Konstrukcijski kostur sačinjen je od rebara i opne razapete između njih. Utroba volumena programski je riješena dualno – uredski dio građevine strukturiran je troetažno, a sastoji se od glavnog centralno postavljenog ulaznog halla koji distribuira kretanje u svim smjerovima. Oko halla smještena je poliklinika i ljekarna u prizemlju, drugi kat je organiziran uredima različitih veličina, a treći se sastoji od kuhinje, kantine, polivalentne dvorane i nekoliko ureda. Stražnji dio objekta zauzima skladište i energetske prostorije. Zamišljeno je oblikovanje koje manjim intervencijama može u sebe primiti razne druge kombinacije programa u budućnosti.

OBLIKOVANJE

Zapadno pročelje zamišljeno je kao reprezentacija presjeka na toj poziciji. Sjeverno i južno pročelje perforirano je naizgled nasumice razbacanim prozorima. Kao akcent na sjevernom pročelju pojavljuje se nonšalantno postavljen crveni kubus ureda direktorice. Materijal sjeverne, južne i krovne fasade je jednak – kal-zip lim. U interijeru su zamišljeni brojni zanimljivi vizualni i prostorni – horizontalni i vertikalni prodori.

SLIČNI PROJEKTI

UPI-2M