CVJETNI

naziv:

CVJETNI PROLAZ, poslovno-stambeno-trgovačka zgrada

klijent:

 HOTO GRUPA d.o.o.

autor:

UPI-2M

status:

izvedeno 2010.

površina:

40.308 m2

lokacija:

Trg Petra Preradovića, Zagreb, Hrvatska

Stambeno poslovna građevina smještena je u samom centru grada Zagreba, sa svih strana okružena zgradama (3-9 etaža) sa i bez podruma. Sastoji se od osam nadzemnih i šest podzemnih etaža, a dubina iskopa ispod razine Cvjetnog trga iznosi cca 22,4 m. Zaštita bokova osigurana je uspravnom armiranobetonskom dijafragmom (dubine 29 m) bez hidroizolacije (bijela kada), pridržanom stropnim pločama podzemnih etaža. Ploče podzemnih etaža izvode se na ovješenoj oplati po principu „top-down“ metode – odozgo prema dolje, oslanjajući se na prethodno bušene pilote (82 komada). U konačnici piloti djeluju zajedno sa temeljnom pločom (pile raft foundation). Iznošenje iskopanog tla obavlja se kroz projektirane otvore. Paralelno sa podzemnom konstrukcijom izvodi se i nadzemna konstrukcija (top down & up) pa praktično postoje dva gradilišta na jednom mjestu. Na dijelu prema Cvjetnom trgu (istočna lamela) ploče nadzemne armiranobetonske konstrukcije izvedene su naknadnim prednapinjanjem (raspon cca 12m) i oslonjene na fasadni vierendel nosač raspona cca 25m.

Projektom „Cvjetni“ je obuhvaćena i sanacija i rekonstrukcija zgrade u Varšavskoj 6. Prema konzervatorskim uvjetima ulična fasada je sačuvana i ojačana torkretiranjem, a drveni grednik međukatnih konstrukcija zamijenjen je spregnutom čeličnom konstrukcijom. Izvedbom mikropilota omogućena je izvedba dodatne podrumske etaže zbog  funkcionalne veze sa poslovnim dijelom nove građevine.

cvjetni
cvjetni
cvjetni
cvjetni
cvjetni
cvjetni
cvjetni
cvjetni
cvjetni
cvjetni
cvjetni
cvjetni
cvjetni
cvjetni
cvjetni
cvjetni
cvjetni
center cvjetni, cvjetni trg, zagreb, upi-2m, beton, concrete, cvjetni prolaz, cvjetni
cvjetni
cvjetni
cvjetni
cvjetni
cvjetni
cvjetni
cvjetni

SLIČNI PROJEKTI

UPI-2M