ZAMET

naziv:

Centar ZAMET

klijent:

3LHD

autor:

3LHD

status:

izvedeno 2009.

površina:

16.000 m2

lokacija:

Zamet, Rijeka, Hrvatska

Centar Zamet u Rijeci sastoji se od  sportske dvorane i trgovačkog centra. Centar je oblikovan kao niz zakošenih dvoetažnih lamela koje se protežu u smjeru sjever-jug te funkcioniraju i kao spona između parka, škole i ulice.

Lamele trgovačkog dijela su armiranobetonske, izvedene kao kombinacija betonskih okvira i ab zidova. Lamele sportske dvorane su konstruktivno složenije: čelični rešetkasti nosači dvaju različitih visina oslonjeni preko elastomernih ležaja na niz ab stupova. Stupovi dvorane su  pravokutni i u smjeru manje dimenzije (poprečni smjer) međusobno povezani ab gredom sa ciljem osiguranja dovoljne krutosti na horizontalna opterećenja. Stabilizacija glavnih krovnih nosača i krajnjih polja (fasade) za horizontalna djelovanja (vjetar, potres) ostvarena je vlačno-tlačnim i vlačnim spregovima. Veći dio obodne međukatne konstrukcije dvorane ovješen je sa krovne konstrukcije. Čelična konstrukcija dvorane natkriva prostor površine 65×65 metara. Otvaranjem svih teleskopskih tribina moguće je ostvariti 2400 sjedećih mjesta u dvorani. Potkonstrukcija zakošene fasade dvorane su također čelični rešetkasti nosači. Izvedbom svih vanjskih obloga (podnih, krovnih i fasadnih), kako dvorane tako i trgovačkog centra, od istog materijala (kerakmičkih pločica) naglašena je integracija cijelog konteksta zapadnog Zameta u jedinstveni prostor.

zamet, beton, upi-2m
zamet, beton, upi-2m
zamet, beton, upi-2m
zamet, beton, upi-2m
zamet, beton
zamet, beton, upi-2m
zamet, beton, upi-2m
zamet, beton
zamet, beton, upi-2m
zamet, beton, upi-2m
zamet, beton, upi-2m
zamet, beton
zamet, beton, upi-2m
zamet, beton, upi-2m

SLIČNI PROJEKTI

UPI-2M