OSNOVNA ŠKOLA SESVETSKA SELA

naziv:

Osnovna škola Sesvetska Sela

klijent:

Arhikord

autor:

Andrej Radman, Igor Vrbanek

status:

izvedeno 2007.

lokacija:

Sesvete, Zagreb, Hrvatska

Škola i dvorana oblikuju jedinstveni linearni volumen sa jednostavnim konstruktivnim sustavom prilagođenim konceptu (i uobičajenoj tipologiji). Glavno južno pročelje sa dubokim trijemovima i središnjim istaknutim dijelom (glavna vertikalna komunikacija) jedini su iskorak u utilitaristički definiranoj konstrukciji.

OŠ Sesvetska sela, osnovna škola, primary school Sesvetska sela, primary school, arhikord, upi-2m, konstrukcija, beton, concrete, structure, construction, hrvatska, andrej radman, igor vrbanek
OŠ Sesvetska sela, osnovna škola, primary school Sesvetska sela, primary school, arhikord, upi-2m, konstrukcija, beton, concrete, structure, construction, hrvatska, andrej radman, igor vrbanek
sesvetska sela, elementary school, OŠ Sesvetska sela, osnovna škola, primary school Sesvetska sela, primary school, arhikord, upi-2m, konstrukcija, beton, concrete, structure, construction, hrvatska, andrej radman, igor vrbanek
OŠ Sesvetska sela, osnovna škola, primary school Sesvetska sela, primary school, arhikord, upi-2m, konstrukcija, beton, concrete, structure, construction, hrvatska, andrej radman, igor vrbanek
OŠ Sesvetska sela, osnovna škola, primary school Sesvetska sela, primary school, arhikord, upi-2m, konstrukcija, beton, concrete, structure, construction, hrvatska, andrej radman, igor vrbanek
OŠ Sesvetska sela, osnovna škola, primary school Sesvetska sela, primary school, arhikord, upi-2m, konstrukcija, beton, concrete, structure, construction, hrvatska, andrej radman, igor vrbanek

SLIČNI PROJEKTI

UPI-2M