BALE

naziv:

BALE, sportska dvorana

klijent:

Studio 3LHD d.o.o.

autor:

Studio 3LHD d.o.o.

status:

izvedeno 2007.

površina:

1.100 m2

lokacija:

Domenico Cernecca 3, Bale, Hrvatska

BALE, sportska dvorana:

Mala kamena tradicionalna kućica, kažun, primjer arhetipske prefabrikacije, iskorišten je kao osnovni strukturalni predložak. Koncept dvorane je pored toga prilagođen traženoj brzini projektiranja i izvedbe od 11 mjeseci, što je bilo moguće izvesti samo sa AB prefabriciranim elementima.

Dvorana je u cjelini prefabricirana, tako da su svi nosivi i fasadni elementi izvedeni sa AB prefabriciranim elementima. Tradicionalni lokalni motiv suhozida je uzorak i motiv čitavog oplošja. Volumen je predodređen zadanom funkcijom košarkaškog igrališta, a dopunjen dodatnim programom na ovješenoj čeličnoj galeriji sa spregnutom podnom pločom.

bale, sportska dvorana, konstrukcija, beton, studio 3lhd, 3lhd, upi-2m, upi2m, bale, dvorana
bale, sportska dvorana, konstrukcija, beton, studio 3lhd, 3lhd, upi-2m, upi2m, bale, dvorana
bale, sportska dvorana, konstrukcija, beton, studio 3lhd, 3lhd, upi-2m, upi2m, bale, dvorana
bale, sportska dvorana, konstrukcija, beton, studio 3lhd, 3lhd, upi-2m, upi2m, bale, dvorana
bale, sportska dvorana, konstrukcija, beton, studio 3lhd, 3lhd, upi-2m, upi2m, bale, dvorana
bale, sportska dvorana, konstrukcija, beton, studio 3lhd, 3lhd, upi-2m, upi2m, bale, dvorana
bale, sportska dvorana, konstrukcija, beton, studio 3lhd, 3lhd, upi-2m, upi2m, bale, dvorana
bale, sportska dvorana, konstrukcija, beton, studio 3lhd, 3lhd, upi-2m, upi2m, bale, dvorana
bale, sportska dvorana, konstrukcija, beton, studio 3lhd, 3lhd, upi-2m, upi2m, bale, dvorana
bale, sportska dvorana, konstrukcija, beton, studio 3lhd, 3lhd, upi-2m, upi2m, bale, dvorana
bale, sportska dvorana, konstrukcija, beton, studio 3lhd, 3lhd, upi-2m, upi2m, bale, dvorana
bale, sportska dvorana, konstrukcija, beton, studio 3lhd, 3lhd, upi-2m, upi2m, bale, dvorana
bale, sportska dvorana, konstrukcija, beton, studio 3lhd, 3lhd, upi-2m, upi2m, bale, dvorana
bale, sportska dvorana, konstrukcija, beton, studio 3lhd, 3lhd, upi-2m, upi2m, bale, dvorana
bale, sportska dvorana, konstrukcija, beton, studio 3lhd, 3lhd, upi-2m, upi2m, bale, dvorana

SLIČNI PROJEKTI

UPI-2M