POS SAMOBOR

naziv:

POS Samobor

klijent:

APN

autor:

Iva Letilović & Morana Vlahović

status:

izvedeno 2003.

površina:

2.250 m2

lokacija:

Samobor, Hrvatska

POS Samobor:

Zgrada za socijalno stanovanje smještena je u ruralnom predgrađu Samobora pa je struktura tradicionalnog seoskog naselja temelj dizajna. Volumen zgrade, tvoreći tlocrt nalik slovu U, formira unutrašnje dvorište. Relativno jednostavan konstruktivni sustav komplicira se izmakom volumena gornjeg kata u odnosu na donji oblikujući natkriveni dio dvorišta. Sustav visokostijenih zabata i kontragreda u razdjelnim zidovima između stanova konstruktivna su nadogradnja ovog, u osnovi, tradicionalnog sustava.

POS Samobor, POS, APN; Iva Letilović, Morana Vlahović, UPI-2M, konstrukcija, Samobor, croatia, structure, concrete, beton
POS Samobor, POS, APN; Iva Letilović, Morana Vlahović, UPI-2M, konstrukcija, Samobor, croatia, structure, concrete, beton
POS Samobor, POS, APN; Iva Letilović, Morana Vlahović, UPI-2M, konstrukcija, Samobor, croatia, structure, concrete, beton
POS Samobor, POS, APN; Iva Letilović, Morana Vlahović, UPI-2M, konstrukcija, Samobor, croatia, structure, concrete, beton

SLIČNI PROJEKTI

UPI-2M